Education
Contributed By: National Federation of the Disabled
Published In: 31-Mar-2020
Views : 1407

National Federation of the Disabled Nepal (NFD-N) is happy to share general guidelines and recommendations for persons with disabilities, caretakers, parents, Disabled Peoples Organizations, service provides, government institutions, organizations wo

Download this file (NFDN-General Guidelines on COVID-19 response-final.pdf)
DocumentFile ExtensionFile Size
NFDN-General Guidelines on COVID-19 response-final.pdfpdf 456 kB

0
0
0
s2sdefault
Contributed By: National Federation of the Disabled
Published In: 28-Aug-2018
Views : 1201
Author Name: फोर्स मिडिया

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र राष्टिय अपांग महासंघकोसहकार्यमा निर्माण गरिएको यस कार्यक्रममा अटिजम भनेको के हो ? अटिजम भएकाव्यक्तिहरुका लागि कस्तो वातावरणको आवस्यकता पर्छ? उनिहरुको सिकाईकाविधिहरु के हनसक्छन आदि विषयमा जानकारी मुलक विषय वस

0
0
0
s2sdefault
Contributed By: National Federation of the Disabled
Published In: 28-Aug-2018
Views : 1171
Author Name: फोर्स मिडिया

हिमोफिलियाको कारण र यसबाट हुने सक्ने असर र न्युनिकरणका उपाय तथानेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था लगायतका विषयहरु यस कार्यक्रममा समेटिएका छन।

Access this URL (https://youtu.be/Gg-vsMxwMf0)Link Arrow
DocumentFile ExtensionFile Size
Gg-vsMxwMf0
0
0
0
s2sdefault