Skip to Main Content

महामारीको समयमा कसरी बढ्यो जोखिम

विश्वब्यापि महामारिको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार थप मारमा परेको छ र महामारीको समयमा विभिन्न प्रकारको अप्ठ्याराहरु खेप्नु परेको यस लेखमा समावेश छन् ।

Nepal Disability Portal is a centralised repository of data and information about disability in Nepal. It brings together data, studies and other resources on disability in Nepal and makes them openly available to all.
Subscribe Us

2020, Nepal Disability Portal- Terms of Service - Website by: Diverse Patterns