Skip to Main Content

पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र त्यसका मापदण्ड सम्बन्धी थ्रीडी भिडियो

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबिएम ग्लोबलको सहयोगमा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र त्यसका मापदण्ड सम्बन्धी थ्रीडी भिडियो बनाएको छ । यस भिडियोले आम जनमानसमा सबैले प्रयोग गर्न सक्ने (विश्वव्यापी ढाँचा अर्थात Universal Design) पहुँचयुक्त संरचनाको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सरोकारवाला निकायहरुलाई नेपालको नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका निभाउने अपेक्षा लिएको छ ।

Nepal Disability Portal is a centralised repository of data and information about disability in Nepal. It brings together data, studies and other resources on disability in Nepal and makes them openly available to all.
Subscribe Us

2020, Nepal Disability Portal- Terms of Service - Website by: Diverse Patterns