Skip to Main Content

महामारीको समयमा कसरी बढ्यो जोखिम

विश्वब्यापि महामारिको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार थप मारमा परेको छ र महामारीको समयमा विभिन्न प्रकारको अप्ठ्याराहरु खेप्नु परेको यस लेखमा समावेश छन् ।

Nepal Disability Portal is a centralised repository of data and information about disability in Nepal. It brings together data, studies and other resources on disability in Nepal and makes them openly available to all.
[forminator_form id="368"]
2020, Nepal Disability Portal- Terms of Service - Website by: Diverse Patterns